Bewezen stier in het vizier: Red River

Bij K.I. SAMEN vormen goede koefamilies de basis. Tot één van de meest prominente stammen van de laatste jaren behoort, zeker binnen de roodbont populatie, de lijn van de Canadese Dutchglen Chieftess. In Nederland heeft deze koefamilie voet aan wal gekregen via haar dochter Dutchglen Sugar Cleitus (EX 90). Red River is een bewezen fokstier.

Huntje Holstein Red River is de topper van de index draai augustus 2022

De generaties van Red River: leverancier van keuringsvedettes, stiermoeders en fokstieren

De uit deze koe geïmporteerde embryo’s van de Canadese melkvererver Aerostar resulteerde in de roodfactorstier Yava rf en de met 87 punten ingeschreven Warsau. Warsau staat in Nederland aan de basis van drie verschillende stammen die al jarenlang keuringsvedettes, stiermoeders en fokstieren hebben geleverd. Het betreft hier de Warsau’s, de Warsi’s en de Anemoon’s, goed voor onder andere de fokstieren Brasil rf, Mason rf, Lazar P, Effort en Red River.

Anemoon koefamilie

We beperken ons tot de Anemoon-tak, leverancier van onder andere de fokstier Red River van K.I. SAMEN. Red River’s geboortestal is bij de familie Oudenampsen (Huntje Holstein) uit Laren (Gld). De koefamilie achter Red River is tot stand gekomen na de aanschaf van Cash-dochter Anemoon. Anemoon kwam uit de excellente Lotje, op haar beurt weer een dochter van de eerder genoemde koe Warsau. Via dochters van Atlas en Glorybox komen we bij één van de vele succesvolle keuringskoeien uit deze lijn: Anemoon 16. De met 90 punten ingeschreven Classic-dochter wist, net als haar halfzus Anemoon 17 (v. Lichtblick) en haar Ladd P kleindochter Anemoon 147 (EX 90), meerdere kampioenstitels in de wacht te slepen.

Hoge duurzaamheidscijfers Red River

Ook de volgende generaties in de pedigree van pinkenstier Red River hebben een uitstekend exterieur niveau (88 x 90 x 88). Daarnaast produceren deze koeien best en hebben ze goede gehalten. De Anemoon’s realiseren royale levensproducties, wat ook terug te vinden is in de hoge duurzaamheidscijfers van Red River. Naast de goede productie- en exterieurvererving van Red River zijn de laatrijpheid en de super uiergezondheid opvallende kenmerken. Het één en ander resulteert in een mooie stijging van zijn verervingscijfers door de tijd heen (zie onderstaande tabel).

Tabel: Verervingscijfers van Red River

Huntje Holstein Red Ravello

Red Ravello
Huntje Holstein Red Ravello

Red River heeft met zijn volle zus Anemoon 183 een waardige opvolgster binnen de familie.  Riverboy-dochter Anemoon 183 (EX 90) vertoont veel overeenkomsten met haar volle broer Red River (o.a. op het gebied van uiergezondheid, exterieur en productie). K.I. SAMEN is dan ook erg content met haar zoon Huntje Holstein Red Ravello.

Bewezen stier Huntje Holstein Red River is de topper van de index draai augustus 2022

361064 | HUNTJE HOLSTEIN RED RIVER
aAa 234156

Riverboy x Fraiko rf (VG 86) x Burgos (EX 90) x Kylian (VG 88) x Classic (EX 90)

  • Goede, allround productie- en exterieurvererving
  • Persistente melkproductie
  • Super uiergezondheid en vruchtbaarheid
  • Outcross en kappa caseïne BB

Fokker: Mts. Oudenampsen-Ruiterkamp, Laren