De slimste manier naar een hoornloze veestapel?

D'n Driehoek Red Devil (Pp)

Vanuit de sector is er niet alleen veel vraag naar hoornloos fokken, maar ook over de toepassing. Hoornloosheid wordt bepaald door een gen dat getypeerd wordt met een ‘P’, dat ‘polled’ betekent. Hoofdletter P staat voor hoornloos, een kleine letter p voor gehoornd. Elke koe en stier heeft een dubbel gen voor hoornloosheid. De meeste koeien in een veestapel zijn genetisch pp. Door een homozygote hoornloze stier (PP) te gebruiken is voor de veehouder de snelste aanpak naar een hoornloze veestapel. Dit betekent dat een homozygote stier alleen maar hoornloze kalveren geeft.

Bij stelselmatig gebruik van heterozygoot hoornloze stieren (Pp), heeft na drie generaties nog maar 30% van de kalveren hoorns. Bij het inzetten van homozygote hoornloze stieren (PP) worden alle nakomelingen 100% zonder hoorns geboren. Willem: “Bij K.I. SAMEN zijn de heterozygoot hoornloze stieren nog altijd in de meerderheid. Toch is binnen ons programma al vol ingezet op het fokken van homozygote hoornloze stieren met voldoende breedte en deze groep krijgt daarom speciale aandacht.”

Schema strategie voor een hoornloze veestapel.
Schema strategie voor een hoornloze veestapel

Meer variatie in hoornloze segment

Waarom variatie in de afstamming een belangrijke wegingsfactor is in het fokprogramma voor hoornloosheid bij K.I. SAMEN legt Willem graag uit: “Binnen het hoornloze wereldwijde aanbod is erg weinig variatie qua bloedvoeringen en voor de veehouder wordt het goed zoeken naar een homozygote hoornloze stier met deze variatie. Daarbij is er ook een te klein aanbod hoornloze stieren die écht goede koeien kunnen fokken.” Daarin biedt K.I. SAMEN hulp! Willem vervolgt: “Een hoornloze stier die wél goede koeien fokt is Grashoek Conqueror (Pp). Vanwege zijn bredere rondere kenmerken fokt hij koeien die ieder jaar beter worden. Ook J&G Timeless (Pp) is een stier met een totaal outcross afstamming voor hoornloos en daarbij wist hij de hoogste aanhoudingscijfers bij roodbont in Nederland te realiseren! Zijn zoon D’n Driehoek Red Devil (Pp) fokt ook de meer gewenste breedte in de koeien. Daarbij zijn de Red Devils dochters perfect robot geschikt.”

“Hoornloze stieren zijn ten opzichte
van 10 jaar geleden sterk verbeterd”

Liever hoornloos bij gelijke geschiktheid

K.I. SAMEN voert een vooruitstrevend fokprogramma voor hoornloosheid. “Wij bieden een breed assortiment Holsteinstieren die hoornloosheid vererven en wat betreft bloedvoering meer mogelijkheden biedt”, vervolgt Willem zijn verhaal. “Waarbij het noemen waard is dat deze stieren met hun levensduur niet onderdoen voor de meeste gehoornde stieren. Onze hoornloze stieren bieden variatie in de breedte en zijn mede daarom een zeer welkome aanvulling”, beaamt Willem. “Het blijkt dat veel veehouders bij gelijke geschiktheid dan toch zullen kiezen voor een hoornloze stier.”

K.I. SAMEN laat resultaat zien!

Er is natuurlijk tijd nodig voor het hoornloosheid fokken met een brede bloedvoering. “Toch is er resultaat te zien op onze stierenkaart van december 2021”, zegt Willem terwijl hij de nieuwste stierenkaart in de lucht zwaait. “Op de stierenkaart tref je een aparte rubriek homozygote hoornloze stieren aan. Het is een lijst met mooie topstieren. In de toekomst wordt deze rubriek verder uitgebreid met nog meer aandacht voor een brede variatie in bloedlijnen, type stieren (aAa codes) en rassen”, besluit Willem.

Willem den Besten – foktechnisch adviseur bij K.I. SAMEN adviseert u graag over de mogelijkheden van hoornloos fokken.