Samen zorgen voor een betere uiergezondheid

Om de levensduur van de veestapel te verhogen geven we aandacht aan de drie belangrijkste redenen van afvoer, met als doel dat koeien zonder problemen een hogere levensproductie halen. Problemen met de uiergezondheid kunnen een oorzaak zijn dat koeien de stal vroegtijdig moeten verlaten. Voor het produceren van melk is een goed en gezond uier cruciaal. De uiergezondheid van de Nederlandse melkveestapel is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd, wat voor een belangrijk deel te danken is aan genetica. Echter is een goede uiergezondheid van veel factoren afhankelijk, grotendeels van een goed management.

Samen zorgen voor een betere uiergezondheid

Stierkeuze kan bepalend zijn

Weerstand tegen mastitis is gedeeltelijk erfelijk bepaald en kan positief beïnvloed worden door de fokkerij. Stieren met een hoge score voor uiergezondheid geven koeien die minder uierontsteking hebben, een lager celgetal en dus minder problemen. Steeds meer melkveehouders selecteren stieren met goede fokwaarden voor uiergezondheid, celgetal en uierdiepte. Als er generatie op generatie bij de stierkeuze gefocust wordt op uiergezondheid, dan is een essentiële verbetering in de veestapel te zien.

Relatie uierdiepte en uierontsteking

Uit onderzoek is gebleken dat er een sterke relatie is tussen koeien die uierontsteking krijgen en koeien die een diep uier hebben. Door preventief te selecteren op stieren die dochters geven met een lager celgetal, betere uiergezondheid en minder uierdiepte is de kans op uierontsteking en een verhoogd celgetal kleiner. Hierbij is 100 gemiddeld, alles boven de 100 helpt de fokkerij vooruit. Door stieren te gebruiken die voor uiergezondheid boven de 100 scoren is er in de volgende generatie al 5% minder kans op mastitis.

Hoge score voor uiergezondheid

K.I. Samen heeft een aantal interessante stieren die hoog scoren voor uiergezondheid, zowel in het zwart- als roodbontsegment. Het zijn stieren uit koefamilies met een laag celgetal, die genetisch een goede uiergezondheid vererven. Een stier met een fokwaarde van 108 geeft dochters die doorgaans 3,5% minder mastitis hebben. Stieren zoals Tobor (109), Kanheri (107) en Varys (106) scoren hierin hoog en geven dochters met gezonde uiers, die minder aandacht vragen van de veehouder.

“Koeien zonder uierproblemen vragen minder aandacht van de veehouder”

Hygiënisch werken begint in de melkstal

Naast de genetische aanleg zijn er nog meer factoren van belang. Een hygiënische aanpak is belangrijk om gezonde koeien en uiers te behouden. Het raadzaam om tijdens het melken één uierdoek of -papier per koe te gebruiken en de melkstellen na het melken te spoelen met heet water van tenminste 75 graden Celsius. Om te voorkomen dat bacteriën het uier binnendringen worden de spenen met een middel met desinfecterende werking gedipt of gesprayd. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de koeien met hoog celgetal als laatste te melken.

Voor het produceren van melk is een goed en gezond uier cruciaal

Schone stal en ligboxen

De meeste mastitisinfecties komen voort uit de omgeving. Zorg daarom altijd voor een schone stalvloer en ligboxen door deze dagelijks te reinigen. Zo wordt er minder mest de box in gesleept, waardoor bacteriën zich zo min mogelijk opstapelen en infecties kunnen ontstaan. Zorg daarbij voor een goede boxbedekking en strooi eventueel kalk om het vocht uit de boxen te absorberen en vul het strooisel regelmatig aan.

Succesvol droogzetproces door een consequent beleid

Ook tijdens het droogzetproces is het in acht nemen van de hygiënemaatregelen zeer belangrijk, omdat koeien die de droogstand ingaan gemakkelijk geïnfecteerd kunnen raken. Goede hygiëne van de huisvesting, een weloverwogen voorbereiding en een consequente werkwijze bij het droogzetten zijn allemaal succesfactoren van het droogstandsmanagement in relatie tot uiergezondheid. Op Fok- en melkveebedrijf K.I. Samen is veel aandacht voor het voorkomen van uierinfecties tijdens het droogzetten van de koeien.

Benieuwd naar het droogstandsbeleid bij Fok- en melkveebedrijf K.I. Samen? In dit artikel vertelt Ralph Engelen over het droogzetproces dat met een vast protocol op het bedrijf wordt toegepast.