Wereldwijde toename van het Jerseyras

Het Jersey ras groeit wereldwijd, ook in Nederland en andere thuismarkten. Waar K.I. SAMEN in het verleden één of twee eigen Jerseystieren in het programma had, naast wat import stieren, is het aantal Jerseys de laatste jaren hard gegroeid. En dit niet alleen vanwege de toename van verschillende export markten, maar ook door de vraag in onze thuismarkten. Waarom is deze interesse toegenomen?

Scholz Evita (PP) (EX 91), moeder van Napoleon PP

Zoals bekend, tellen de Jerseykoeien gunstiger mee voor de fosfaatregeling in Nederland. Je kunt vijf Jerseys op stal hebben, waar vier Holstein koeien tegenover staan. Deze berekening heeft al verschillende veehouders in Nederland de overstap laten maken naar Jerseys. Daarbij ook rekening houdend dat er steeds minder verschil zit in het totaal aantal kilogrammen vet en eiwit tussen beide rassen met normale productiecijfers.

Meeste melk met de hoogste gehaltes per kg lichaamsgewicht

Jerseys gaan ook efficiënt met voer om. De voeropname in kilogrammen voer ten opzichte van het eigen lichaamsgewicht is een uniek kenmerk. Van de verschillende rassen die in Nederland worden gebruikt, produceert de Jersey per kg lichaamsgewicht de meeste melk met de hoogste gehaltes.

Amerikaans onderzoek

Een onderzoek uit de USA geeft onderstaande informatie, verschil tussen een HF koe en een Jersey koe:

Grafiek Jersey als percentage van Holstein, waarbij Holstein 100%

Het onderzoek wijst uit dat 109 Jerseykoeien dezelfde hoeveelheid kaas produceren als 100 Holstein koeien. Waarbij ondanks Jerseykoeien 74% van het lichaamsgewicht hebben en 81% van de hoeveelheid melk produceren, hierbij 80% van de broeikasgassen uitstoten t.o.v. Holsteinkoeien. Hierbij heeft een Jerseykoe 68% van het water en 89% van het grasland nodig dan een Holsteinkoe. Dit laat zien dat Jersey koeien efficiënter omgaan met het produceren van dezelfde hoeveelheid kaas door een efficiëntere benutting (Capper, 2010).

Hogere voedingsefficiëntie

Uit onderzoek blijkt tevens dat Jerseykoeien een hogere voedingsefficiëntie hebben dan Holsteinkoeien. De voeropname is lager terwijl het benuttingspercentage bij de melkproductie hoger is. Oftewel, de opgenomen energie is lager en de benodigde energie voor onderhoud en melkproductie is hoger bij een Jersey dan een Holstein, waardoor het percentage onbenut kleiner is. Hierdoor is de voedingsefficiëntie van een Jersey hoger. Dat wil zeggen dat Jerseykoeien voeding efficiënter omzetten in melk dan Holsteinkoeien.

Kwaliteiten en zwaktes

Wat zijn nu verder de werkelijke kwaliteiten van de Jerseykoeien? Het zijn niet alleen de hoge gehaltes die voor extra melkgeld zorgen. De Jerseykoeien beschikken over kwaliteitsbenen, harde klauwen die in verschillende systemen goed functioneren. De Jersey heeft ook zwakkere kenmerken zoals, restwaarde en ketose-gevoeligheid. Al deze punten hebben we samengebracht in een overzicht. Deze informatie komt voort uit de praktijk, van mensen die overgegaan zijn om Jerseys, of beide te melken. De factoren zijn dus niet gebaseerd op wetenschappelijke bronnen.

Swot analyse van Jersey T.O.V. Holsein Friesian