Bedrijfsreportage: Familie Kleeman

Op het bedrijf van Kleemann GbR wordt sinds tien jaar sperma van K.I. SAMEN op grotere schaal ingezet. De afgelopen drie jaar wordt voor de perfecte match ook het aAa-systeem toegepast. Onder de oudere koeien bevinden zich dochters van onder andere Albiorix rf, Norwin en Twist. Daarnaast worden meerdere jonge dochters van Malki, Maikman,
Evergreen en Repairman gemolken.

Sandine en Mimke Kleeman

Op bezoek bij Familie Kleeman

Uwe Allers

Uwe Allers

Foktechnisch adviseur Duitsland

K.I. SAMEN vertegenwoordiger Uwe Allers bracht een bezoek aan Hillrich en Sandine Kleemann, die samen met hun volwassen kinderen Eimo, Mimke en Mena een melkveebedrijf in het Noord-Duitse Burhafe bij Wittmund runnen. Op het bedrijf van Kleemann GbR wordt sinds tien jaar sperma van K.I. SAMEN op grotere schaal ingezet. De afgelopen drie jaar wordt voor de perfecte match ook het aAa-systeem toegepast. Onder de oudere koeien bevinden zich dochters van onder andere Albiorix rf, Norwin en Twist. Daarnaast worden meerdere jonge dochters van Malki, Maikman en Evergreen en Repairman gemolken.

“Wij hadden duidelijk behoefte aan laatrijpe en probleemloze dieren”,  begint Mimke zijn verhaal.  Hij legt dat uit aan de hand van een met hoge cijfers ingeschreven Goldwin kleindochter: “Ze is groot en geeft veel melk, maar daarbij is ze heel smal en ontbreekt de vitaliteit. Een deel van onze jonge koeien voldeed niet meer aan onze verwachtingen. Zij zagen er niet meer zo uit als onze oudere bewezen koeien en daarom stelden wij de fokstrategie alsook de kijk op de jonge vaarzen bij.”

Bedrijfsprofiel

Familie: Kleeman
Woonplaats: Burhafe – Duitsland
Grond: 162 ha. op gedeeld in 25 ha. mais en 137 ha. gras
Veestapel: 190 melkkoeien, 35 fokstieren en 300 vrouwelijk jongvee
Totaalproductie: 12.589 kg melk | 3,95% vet | 3,43% eiwit
Productie afgevoerde koeien: 78.217 kg melk
Exterieurtoppers: 14 excellent beoordeelde koeien

Een gebalanceerde koe voor de toekomst

Mena knikt: “Onze fokstrategie sluit perfect aan bij de filosofie van K.I. SAMEN.” De jongste dochter van het gezin spant zich, net als Eimo en Mimke, ook in voor het bedrijf. “Ons streven gaat uit naar laatrijpe, gezonde en probleemloze koeien”, vervolgt Mena. “Een vaars moet kunnen uitgroeien naar een volwassen koe en daarbij in goede conditie blijven. We zetten daarom steeds meer K.I. SAMEN stieren in om een gebalanceerde koe voor de toekomst te fokken.”

“Ons doel streven wij na met behulp van het aAa-syteem in de inzet van K.I. SAMEN stieren”

Mimke Kleeman

Continuïteit van de melkproductie

“Het is juist belangrijk om jonge vaarzen tijd voor hun ontwikkeling te gunnen”,  benadrukt Mimke. 40 kg Melkproducties worden daarom niet in de eerste lijst gevraagd. “Het gaat om een aanhoudende stijging van de melkproducties bij het vorderen van de lactaties. Dát doel streven wij na, met behulp van het aAa-systeem en de inzet van K.I. SAMEN stieren.”

Twist dochter: AB 87 (2), 10.655 kg, 3,66% vet, 3,48% eiwit.

Fokproductie

“Een van de belangrijkste koeien van de veestapel was de Stardom-dochter Insine die meer dan 188.000kg melk produceerde”,  vervolgt Eimo het verhaal. “Een groot aantal van de 100.000 kg koeien op het bedrijf voert op haar terug. Op dit moment hebben wij 21 koeien in de veestapel die een productie van meer dan 100.000 kg melk hebben bereikt ”, vertelt de familie vol trots.

Naast de melkproductie speelt ook de verkoop van fokproducten een grote rol op het bedrijf. Per jaar worden gemiddeld 100 afgekalfde vaarzen (voornamelijk via de veiling in Leer) en 30 fokstieren verkocht. Mena vertelt: “Een goed exterieur vinden wij daarom erg belangrijk en daarmee wordt niet per se een showtype bedoeld. Alhoewel onze fokkerij niet op showtype gericht is, boeken onze dieren ook successen in de ring.” Op de laatste Excellent-Schau 2020 in Leer (DE) kwam de algemene kampioene ‘Miss Ostfriesland 2020’ Manita (v. Godewind) uit de stal van de Kleemanns.

Maikman dochter Teekla: AB 85 (1), 10.578 kg, 3,85% vet, 3,38% eiwit.