Dochterproducties van de K.I. Samen werkelijk gerealiseerde resultaten in 305 dagen

Het overzicht van de werkelijk gerealiseerde dochterproducties is te zien op de K.I. Samen 305-
dagenlijst. Alle belangrijkste stieren in het zwart- en roodbontsegment van dit moment staan op de
kaart.

305 dagen lijst

Dochterproducties in 305 dagen lijst

Het is mooi om te zien wat er feitelijk gebeurd in de melkstal en terug te kijken naar de resultaten
van de dochters per stier. Opmerkelijk is dat sommige stieren het in de praktijk beter doen, dan op
basis van de kale cijfers zou worden verwacht. De dochterproducties worden weergegeven in een 305 dagen lijst, waarbij het resultaat te zien is.

U kunt de lijst van het melkcontrolejaar augustus 2022 t/m juli 2023 downloaden via de
downloadknop.